УЧЕБНА ИНФОРМАЦИЯ


Връчване на дипломите на Випуск 2019 г. – бакалаври и магистри на 30.11.2019 г. в Куклен театър - Сливен.

Раздаването на тогите и шапките е от 10 ч. до 10.30 ч в уч.зала на „Й.Кювлиев” 12 А срещу подпис.

Ако някой студент е упълномощен да получи чужда диплома – получаване само срещу нотариално заверено пълномощно!





 

Copyright © 2008 | Изграден от Sliven.NET  webmaster