НОВИНИЗапочна записването за учеб. 2020/2021 г. за ОКС – магистър със срок на обучение 1 година / 2 сем./след бакалавър , които ще се обучават в ЧПКМ - Сливен.

Занятията ще започнат след 01.10.2020 г. и ще завършат м.06.2021 г.

Специалностите по които може да се кандидатства са: Счетоводство и одит, Мениджмънт на човешките ресурси

Необходими документи за записване:

  • Ксерокопие на лична карта;
  • Ксерокопие на диплома за средно образование;
  • Документ за платена сем. такса 610 лв. + 30 лв. прием на документи ;
  • Диплома за висше образование;
  • 3 бр. снимки за документи / матирани / - 3,5/4,5 см.

За предложените специалности за магистър могат да кандидатстват и завършили други ВУЗ в страната.


Към колежа е открит Регионален център за дистанционно обучение на ВУАРР - Пловдив за продължаване на обучението в образователно-квалификационна степен "бакалавър" и "магистър".


Ново! Безплатен телефон за абонатите на Мтел 0888 392 383


 

Copyright © 2008 | Изграден от Sliven.NET  webmaster