СПЕЦИАЛНОСТИ


Колежът предлага изучаването на модерни и перспективни специалности в областта на икономиката и туризма:

"Предприемачество и мениджмънт" – професия: фирмен мениджър

"Организация на екскурзоводската дейност" – професия: екскурзовод

"Организация на аниматорската дейност" - професия: аниматор в туризма

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ :
Дневна
Задочна
Самостоятелна
Индивидуална

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ: 2 години или 1 година / по ускорена програма /

УЧЕБНИТЕ ПЛАНОВЕ ВКЛЮЧВАТ: икономика , бизнес планиране , финанси, счетоводна отчетност, рисков мениджмънт, стопански анализ, маркетинг и мениджмънт, управление на персонала, история на цивилизацията, специализирани технологии , английски език и др.

РЕАЛИЗАЦИЯ НА КАДРИТЕ: Колежът подготвя високо квалифицирани и мотивирани кадри , които могат да работят на ръководни длъжности във всички отрасли на икономиката като – мениджъри, администратори, управители на търговски фирми, във финансовия сектор, туристически агенции и т.н.
Колежаните получават и много добра специална подготовка по някои професии от туристическата индустрия като : екскурзовод , туристически аниматор, фронт – офис , администратор и др.
Обучението има за цел да формира и компетенции , които помагат на колежаните да реализират самостоятелна идея и се реализират на пазара със собствен бизнес

Колежът работи съвместно с ВУЗ по бакалавърски и магистърски програми.

 

Copyright © 2008 | Изграден от Sliven.NET  webmaster