ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ


Връчване на дипломите на Випуск 2019 г. – бакалаври и магистри на 30.11.2019 г. в Куклен театър - Сливен.

Раздаването на тогите и шапките е от 10 ч. до 10.30 ч в уч.зала на „Й.Кювлиев” 12 А срещу подпис.

Ако някой студент е упълномощен да получи чужда диплома – получаване само срещу нотариално заверено пълномощно!


Започна записването за летен семестър на учеб. 2019/2020 г. за ОКС – магистър със срок на обучение 1 година / 2 сем./след бакалавър , които ще се обучават в ЧПКМ - Сливен.

Занятията ще започнат след 01.10.2019 г. и ще завършат м.06.2020 г.

Специалностите по които може да се кандидатства са: Счетоводство и одит, Мениджмънт на човешките ресурси, Финанси и банково дело.

Необходими документи за записване:

Ксерокопие на лична карта;

Ксерокопие на диплома за средно образование;

Документ за платена сем. такса 490 лв. + 30 лв. прием на документи ;

Диплома за висше образование;

3 бр. снимки за документи / матирани / - 3,5/4,5 см.

За предложените специалности за магистър могат да кандидатстват и завършили други ВУЗ в страната.

 

Copyright © 2008 | Изграден от Sliven.NET  webmaster